PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Enformatic Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Leżajskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”
 

Cel projektu: Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu o wysokich przepustowościach dla mieszkańców wybranych miejscowości powiatu Leżajskiego

Dofinansowanie projektu z UE: 1 959 547,77 zł

Skip to content