PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE POWIAT LEŻAJSKI
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na realizacje zamówienia Enformatic Sp. z o.o. dotyczącego projektu pn. „Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Leżajskiego”.

Zamówienie będzie realizowane w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” (Nr referencyjny wniosku: POPC.01.01.00-00-0094/15).

Szczegóły postępowania w poniższych plikach pdf.

Z poważaniem,

Enformatic Sp. z o.o.

Wyjaśnienie

W związku z pytaniami informujemy, że termin zakończenia wszystkich prac związanych z budową sieci należy umieścić w formularzu ofertowym pod ofertą cenową. Brak określenia terminu zakończenia oznacza że oferent będzie wykonywał prace zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ.

Skip to content