PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21-12-2017 Enformatic Sp. z o.o. zakończyła projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Budowa sieci NGA na obszarze wybranych miejscowości powiatu Leżajskiego”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”
Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Nr projektu: POPC.01.01.00-18-0094/16.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 959 547,77 zł

Celem projektu było zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu o wysokich przepustowościach dla mieszkańców sklasyfikowanych jako „białe plamy” na mapie informatycznej: Nowa Sarzyna, Sarzyna, Ruda Łańcucka, Łuków, Łętownia.

Zapraszamy do skorzystania z oferowanych usług mieszkańców obszaru objętego dofinansowaniem.

Skip to content